Våra mål

Intentioner och mål

  • Att genom ett gemensamt förhållningssätt/bemötande från personalen förmedla trygghet och värme till ungdomarna.
  • Att stärka ungdomarnas ställning.
  • Att ha ett bra samarbete kring ungdomarna.
  • Att skapa struktur och systematik i arbetet så att insatserna kan följas upp, både på individ- och gruppnivå.
  • Att bidra till hög kvalitet och rättssäkerhet genom enhetlig planering och uppföljning.