Om oss

Om oss

  • På Hvb-Nour står barnens behov i centrum och omsorgen är individanpassad. Vi arbetar för att ungdomen ska ha en fungerande skolgång, en intressant och givande fritid samt att skapa goda samverkankontakter med alla involverade aktörer i ungdomens liv.
  • Skolgången är viktig och vi har kontakt med skolan samt erbjuder ungdomarna regelbunden läxhjälp.
  • Vi arbetar för att ungdomarna ska bli så självständiga och trygga att de så småningom klarar av ett eget boende. Därför arbetar vi med ADL-träning (Allmän daglig livsföring) vilket innebär att ungdomarna bland annat får lära sig att städa sina egna rum, tvätta sina egna kläder samt lär sig om hushållsekonomi och lättare matlagning.
  • Eftersom ungdomarna ofta har upplevt traumatiska upplevelser är det av största vikt att de får möjlighet att landa i en lugn och trygg miljö. Då är personalens bemötande av stor betydelse för deras välmående. Vi har därför ett gemensamt förhållningssätt där barnen bemöts med lugn, respekt och empati.
  • En meningsfull fritid med regelbundet återkommande aktiviteter är en viktig del i verksamheten då det b.la. har en positiv inverkan på barn med risk för depression. Exempel på aktiviteter är fotboll, simning, dans, studiebesök m.m.
  • Med tanke på barnens psykiska/fysiska välmående är kontakten med BUP/sjukvård/tandvård en del av verksamheten. Alla ungdomar tilldelas en kontaktperson ur personalstyrkan som ska vara speciellt uppmärksam på dennes behov och gensvara på dessa efter bästa förmåga. Kontaktpersonen ansvarar för att ha regelbundna samtal med ungdomen.
  • Verksamheten är bemannad dygnet runt.