Synpunkter och klagomål

Som ett led i kvalitetsarbetet med att förbättra och utveckla verksamheten vill vi ta del av dina synpunkter och klagomål.

Ditt meddelande går till verksamhetschefen som ansvarar för att synpunkter och
klagomål analyseras och åtgärdas. Lämna namn och telefonnummer så återkommer
verksamhetschefen till dig när ditt ärende är utrett. Du får då besked om vilka
åtgärder som kommer att vidtas.

Ditt namn (*obligatorisk)

Din epost (*obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande