Konsulentstödd Jour/Familjehemsvård

Om oss

Vi på HVB NOUR arbetar med konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar. Vi samarbetar med ett stort antal familjer och ensamstående i och utanför Stockholm vilket möjliggör för oss att erbjuda trygga och säkra jour- och familjehem till ensamkommande barn- och ungdomar.

VÅRA TJÄNSTER

 • Att genom ett gemensamt förhållningssätt/bemötande från personalen förmedla trygghet och värme till ungdomarna.
 • Vi erbjuder trygga och säkra jour- och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar med eller utan psykosociala problem.
 • Jour och familjehemmen är utvalda noga för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar.
  Familjerna utreds enligt BRA-fam./ Nya Kälvestensmetoden . De har tillgång till tät och kvalificerad arbetsledning dygnet runt.
 • Våra familjer erbjuder en trygg och säker livsmiljö och en god omvårdnad till ensamkommande barn och ungdomar.
 • Våra jour- och familjehemskonsulenter har en mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen inom socialtjänsten, skolan, HVB-hem och liknande verksamheter. Vår personal har olika kulturella- och språkliga kompetenser. Våra jour- och familjehemskonsulenter är tillgängliga för både socialtjänsten och familjerna dygnet runt. Jour- och familjehemmen erbjuds råd och stöd samt utbildning och handledning utifrån de behov som uppstår.
 • Vid en jourhemsplacering erbjuder vi dokumentation av barnets utveckling och behov.
 • Vi upprättar en genomförandeplan utifrån uppdraget enligt BBIC-strukturen.
 • Vi har även möjlighet att utreda barnets behov eller hitta lösningar efter jourhemsvistelsen om så önskas.
 • Vi satsar på att skapa ett tätt samarbete med aktörerna runt ensamkommande barn- och ungdomar för att säkerställa vården. Socialtjänsten informeras kontinuerligt om aktuell situation gällande det placerade barnet/ungdomen såväl skriftligt som muntligt.