Arbetssätt

Arbetssätt

  • Det första dygnet anpassas mycket utifrån ungdomens välbefinnande och ork. Därför är mottagandet på Hvb-Nour individanpassat. När ungdomen anländer till Hvb-Nour tilldelas denne alltid en kontaktperson som ansvarar för att hjälpa ungdomen komma tillrätta.
  • Under de första dygnet ansvarar kontaktpersonen för att visa ungdomen dennes rum och går en rundvandring runt husen och förklarar samtidigt vilka rutiner som gäller på boendet. Kontaktpersonen brukar även presentera ungdomen för de andra ungdomarna.
  • Nästkommande dygn upprättas ett ankomstsamtal där kontaktpersonen utreder hur ungdomen mår, om denne har någon allergi, känner behov av att uppsöka sjukvård, optiker eller tandvård. Vi ber ungdomen berätta om fritidsintressen, tidigare skolgång samt om denne har kontakt med någon ur sin familj. Vi hjälper då till att upprätta kontakt via telefon/internet.
  • Vi samverkar med andra aktörer genom att ansvarig socialsekreterare bjuds in till boendet för ett inledande samtal. Socialsekreteraren får då ta del av den information som kommit fram under ankomstsamtalet. Även god mannen bjuds in för att träffa ungdomen.
  • Efter att ansvarig socialsekreterare kommit på besök upprättas en individuell genomförandeplan med utgångspunkt i socialsekreterarens vårdplanering. Genomförandeplanen uppdateras var 6:e månad.
  • På Hvb-Nour vill vi även arbeta långsiktigt och vill ge ungdomarna de bästa förutsättningarna för att i framtiden kunna bli självständiga och sköta sitt eget hushåll. Genom ADL-träning (Allmän daglig livsföring) lär sig ungdomarna att städa sitt eget rum, tvätta sina egna kläder samt lär sig om hushållsekonomi samt lättare matlagning.
  • Det är viktigt att ungdomarna aktiveras genom meningsfula aktiviteter. Med det menar vi aktiviteter som ökar välbefinnande, ökar deras kunskaper eller gynnar deras integrationsprocess. Fysiska aktiviteter som fotboll eller simning varvas med olika studiebesök eller temadagar på boendet som ska syfta till en ökad kunskap om det svenska språket, Sverige som land och de normer som finns i samhället.
  • Det är viktigt för oss att ungdomarna känner att de kan vara stolta över sitt ursprung. På Hvb-Nour har vi möjligheten att uppmärksamma flera olika högtider på traditionellt vis, då vår personal har olika ursprung och stor kulturell kompetens.